37234 – Rukavice DIP-COATED Premium (Beorol)

Rukavice dip-coated Premium, se preporučuje u građevinskim poslovima, montažnim poslovima, baštenskim poslovima, kućnim poslovima.