40740 – Rukavice TRITON-NITRILNE (Beorol)

Rukavice Triton-nitrilne, preporučuju se u poslovima u automobilskoj industriji, radu sa uljima i drugom tehničkom hemijom, u građevinskim radovima, poslovima pakovanja i transporta.