60711 – Klijesta za savijanje lima 45 stepeni (Bessey)