36854 – Nosaci klime 2/1 380x400mm

Cijena se odnosi na par tj. 2 komada