58855 – Nosaci za klimu 2/1 480x580mm

Cijena se odnosi na par tj. 2 komada.