48768 – Rigips vijci 3.9x45mm Siroki korak 100/1 (Apolo Mea)

Cijena definisana za kolicinu 100 komada.