62876 – Stezna glava 10mm, 3/8″ sa nastavkom i kljucem (MAGG)