56823 – Tocak za tacke 3.50×8 kompletan 2-platna,

sa lezajevima (MAGNUM)