06211 – Vijci za ivericu 3x40mm 100/1

Cijena se odnosi na kolicinu 100 komada = 1 paket.