04598 – Vijci za ivericu 5x100mm 100/1

Cijena se odnsoi na kolicinu 100 komada = 1 paket.