06193 – Vijci za ivericu 5x70mm 100/1

Cijena se odnosi na kolicinu 100 komada = 1 paket.