06198 – Vijci za ivericu 6x40mm 100/1

Cijena se odnsoi na kolicinu 100 komada = 1 paket.