57213 – Aku odvijac WB 12V Li

Odvijac 182,

Baterija 1 x 1.3Ah,

Ipsoruka u PVC Koferu.

GARANCIJA  2  GODINE.